Ouder-tevredenheids-peiling ONS 2014

In 2014 is de Oudertevredenheidspeiling gepubliceerd dat bij de ouders en de leerlingen van groep 7 en 8 begin oktober is afgenomen. Klik hier voor het rapport. Uit de peiling komt naar voren dat zowel de ouders als de leerlingen de school positief waarderen. Het rapportcijfer dat we van de ouders (7,84) en de leerlingen (8,48) kregen, ligt boven het landelijke gemiddelde (respectievelijk 7,61 en 8,05).

Uit de top 10 van tevredenheid blijkt dat de leerkrachten van de school bijzonder gewaardeerd worden. Net als bij de vorige oudertevredenheidspeiling scoort het schoolklimaat hoog. Vanzelfsprekend zijn er verbeterpunten aangegeven. Gelukkig wordt door de herinrichting van het plein het item dat het slechtst scoort bij de ouders (1) en ook bij de leerlingen (4) aangepakt. Over de aanpak van de onderdelen die genoemd zijn bij de top 10 ontevredenheid zullen we in de toekomst nog met u communiceren.