Schoolplan

In dit schoolplan beschrijven wij de ontwikkelingen die we met onze school willen doormaken voor de komende 4 jaar, ter verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs. Achterliggende uitwerkingen en gespecialiseerde documenten zijn niet in dit plan opgenomen, maar zijn opgenomen in bijlagen die op school zijn in te zien.

Download hier het schoolplan als PDF file:


Adobe_PDF_Document-01 Schoolplan_2015-2019