Protocol Huiswerk

Met huiswerk wordt niet de extra oefenstof bedoeld die in gr. 3-4 wordt meegegeven.

 

Doelen:

Ons doel van het meegeven van huiswerk is:

 

 • Het leren plannen van tijd
 • Het trainen van zelfdiscipline
 • Het leren dragen van verantwoordelijkheid
 • Het leren hanteren van een agenda (vanaf groep 6 verplicht:start met gebruik basisagenda)

 

Uitgangspunten:

Huiswerk is niet bedoeld om datgene wat op school niet is afgemaakt, thuis af te maken. Normaal gesproken moet de leerstof van een schooljaar op school behandeld kunnen worden. Incidenteel wordt schoolwerk dat niet af is, kan wel meegegeven naar huis. Dit betreffen dan altijd taken waarvoor de leerling op school voldoende tijd heeft gehad, maar zijn/haar tijd daartoe onvoldoende benut heeft.

In overleg met ouders kan ook werk meegegeven worden als extra ondersteuning.

Het huiswerk moet door de leerlingen in principe zelfstandig kunnen worden verwerkt.

Bij het geven van huiswerk houden we rekening met de mogelijkheden van de leerlingen. We gaan er adaptief mee om.

 

Vanaf groep 5 geven wij de leerlingen structureel huiswerk mee.

 

Voor groep 5 en 6 houdt dit in:

Het leren van

 • De theorie van behandelde onderdelen van aardrijkskunde
 • De theorie van behandelde onderdelen van geschiedenis
 • De theorie van behandelde onderdelen van natuurkunde.

 

Voor groep 7 houdt dit in:

Het leren van

 • De theorie van behandelde onderdelen van aardrijkskunde
 • De theorie van behandelde onderdelen van geschiedenis
 • De theorie van behandelde onderdelen van natuuronderwijs
 • Les Leeslink
 • 1 blad redactiesommen

 

Voor groep 8 houdt dit in:

Het leren van;

 • De theorie van behandelde onderdelen van aardrijkskunde
 • De theorie van behandelde onderdelen van geschiedenis
 • De theorie van behandelde onderdelen van biologie
 • Les Leeslink
 • Huiswerk voor taal-spelling(eens in de twee weken)
 • Het maken van projectmatige taken in groepsverband.

 

Ook het maken van een werkstuk, het voorbereiden van een spreekbeurt of boekbespreking kan gezien worden als huiswerk.

In groep 5: boekbespreking

In groep 6: boekbespreking

In groep 7: spreekbeurt en werkstuk

In groep 8: spreekbeurt en werkstuk

Afspraken m.b.t. het huiswerk:

 • Over het algemeen geldt dat er niet meer dan één leervak per week wordt getoetst. De leerlingen weten een week van tevoren wat de te leren lesstof is.
 • Het “maakwerk” is één week van tevoren bekend.
 • Sancties in de vorm van straffen omdat huiswerk niet gedaan is, komen niet voor. De reden van het niet kunnen maken of leren wordt met de leerling besproken.
 • Met ouders wordt contact opgenomen, wanneer blijkt dat een leerling met bepaalde regelmaat het huiswerk niet voldoende gemaakt of geleerd heeft.

Planbord.

Werk wat leerlingen af moeten hebben of moeten leren, komt op planbord te staan.

Dit geldt in groep 6, 7 en 8