Overblijven en naschoolse opvang

Overblijven

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van het overblijven ligt bij het bestuur en niet meer bij de ouders. Het overblijven moet plaatsvinden in een veilige en kindvriendelijke omgeving. De ouders blijven wel verantwoordelijk voor de bekostiging.

De school mag binnen het aangegeven kader zelf beslissen over de organisatievorm. In overleg met de MZR en de OR is, op basis van een enquete onder alle ouders, besloten voor de vorm waarbij ouders de begeleiding en het toezicht tijdens de lunch verzorgen handhaven.

Coördinatie zal blijven plaatsvinden vanuit de Ouderraad. Voor zover mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van ouders die op vaste dagen de overblijf doen. Op de andere dagen worden de overige ouders ingedeeld. Klik hierna voor:

Het overblijfreglement

Tips voor overblijfouders

Ouders betalen voor deelname aan het overblijven een bedrag afhankelijk van het aantal kinderen uit het gezin dat deelneemt (zie bijlage B van de Schoolgids). Indien betaling achterwege blijft, wordt het kind uitgesloten van deelname. Indien betaling achterwege blijft, wordt het kind uitgesloten van deelname. Het bedrag moet binnen een maand nadat de rekening van ons is ontvangen, overgemaakt zijn.

Overblijfouders kunnen een onkostenvergoeding krijgen.

 

De Naschoolse Opvang

BSO Jonas-ONS: gewoon de leukste!

Een uitdagende, gezellige en huiselijke plek na school. Samen met klasgenootjes in de vertrouwde schoolomgeving verder leren en ontdekken. Ravotten op het schoolplein en in de gymzaal. Of juist op pad: spelen en onderzoeken in landgoed Arendsdorp, boodschappen doen voor een kookactiviteit of gewoon een blokje om in de buurt. Zo ziet een middag bij BSO Jonas-Oranje Nassauschool (ONS) eruit! Ook in de vakanties kan uw kind bij ons terecht. Ons uitgebreide vakantieprogramma biedt activiteiten voor alle kinderen.

Samen kleuren we de wereld

Wij vertrouwen op de nieuwsgierigheid van kinderen. Op hun eigen manier en met hun eigen talenten en vaardigheden leren zij de wereld zelfbewust tegemoet te treden. Triodus Kinderopvang vindt het belangrijk een plek te bieden waar elk kind, jong of oud, kan spelen en ontdekken. Zo kleurt ieder kind de wereld waarin hij leeft.

‘Wat wil je doen vandaag?’

Wij zijn er voor de kinderen, dus hun stem is ontzettend belangrijk. In onze maandelijkse activiteitenplanning en vakantieprogramma’s is dan ook ruimte voor eigen initiatief van de kinderen. We hebben zelfs een heuse kinderraad die meedenkt over eigenlijk alles binnen onze BSO. Hoe, waar en met wat willen we spelen? Hoe gaan we met elkaar om, maar ook hoe richten we onze ruimtes in.

Uw kind is van harte welkom! Kinderopvang is persoonlijk. Kom gerust eens kijken op onze locatie. Wij geven u graag een rondleiding. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Informatie en Plaatsing Kinderopvang (IPK) via 070-3120010 of onze website www.triodus.nl.