Onze school

_DSC6300De Oranje Nassau School is een Christelijke school. Niet alleen kennis bijbrengen, maar ook leren over de zin en bestemming van het leven. We vertellen Bijbelverhalen uit de methode Trefwoord. Rond  Kerst en Pasen zijn er projecten die uitmonden in de vieringen. De school streeft ernaar een sfeer te creëren waarbij wederzijds respect en vertrouwen zeer belangrijk zijn. Er zijn ouders die de school niet kiezen op grond van de Christelijke Identiteit. Bij de dagelijkse gang van zaken, wordt bij de invulling van het Christelijke element dan ook uitgegaan van het wederzijdse respect voor elkaar.

De kenmerken van onze school

Uitgangspunten en doelstellingen van onze school U hebt uw kind ingeschreven op de Oranje Nassau School of u gaat dat misschien binnenkort doen. U zult ervaren dat u daarmee een goede keus hebt gemaakt. We hebben op onze school veel aandacht voor de individuele mogelijkheden van ieder kind. Daarbij letten we niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling.

We doen er alles aan om uit ieder kind te laten komen wat erin zit. We willen dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en op een fijne manier met elkaar omgaan en samen leren. Daartoe scheppen we een sfeer die veilig en vertrouwd is en waarbij ieder kind zich geaccepteerd voelt. We willen dat de kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor hetgeen zich op school en in de maatschappij afspeelt.

Door middel van deze uitgangspunten willen we de kinderen een basis geven, waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Vanuit onze eigen christelijke identiteit is de manier waarop Jezus omging met de medemens een richtsnoer voor ons handelen. Belangrijk daarbij is een respectvolle houding ten opzichte van andere culturen en godsdiensten. Leerkrachten, kinderen en ouders zijn er samen verantwoordelijk voor om deze visie te realiseren.

Voor ons dagelijks handelen betekent dit schoolconcept dat wij:

werken aan een toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij onze leerlingen,
onze leerlingen leren leren,
het belangrijk vinden, dat leerlingen en leerkrachten elkaar respecteren en zorg voor elkaar hebben, het van groot belang vinden, dat onze leerlingen leerprestaties leveren naar hun mogelijkheden, onze leerlingen ondersteunen en bemoedigen bij de uitdagingen waarvoor het onderwijs hen stelt, veel aandacht besteden aan de kernactiviteiten van ons onderwijs (lezen, schrijven, taalvaardigheden, rekenen, sociale ontwikkeling), uitgaan van individuele verschillen tussen leerlingen en daar ons onderwijs op afstemmen, elkaar kunnen aanspreken op de kwaliteit van ons handelen ten aanzien van onze leerlingen.
Op onze school werken we met jaarklassen. Het adaptieve onderwijs is blijvend in ontwikkeling.
De leerlingen krijgen de stof op verschillende manieren aangeboden. Voor Zelfstandig Werken is een leerlijn uitgezet.
Doordat naast het onderwijs ook van voorzieningen als de Peuterspeelzaal en de Naschoolse Opvang gebruik gemaakt kan worden, streven wij ernaar de ouders een stabiele en vertrouwde leeromgeving te bieden voor hun kinderen van 2 ½ tot het 12e levensjaar.