Blog van de MZR-voorzitter: Niet-kalenderjaar

Eigenlijk zijn er twee soorten jaren. De eerste soort is het kalenderjaar waar veel mensen in hun werkzame leven mee te maken hebben als er jaarverslagen, werkplannen en budgeten moeten worden aangeleverd.

De ander soort is het ‘niet-kalenderjaar’, dat onder meer wordt gebruikt in het onderwijs en de sport. Alle harmonisatie ten spijt, is dit onderscheid een blijvertje.  En bij ons thuis is het wel zo overzichtelijk dat de school afloopt op het moment dat we niet meer met ons bord op schoot voor de tv hoeven te zitten (en vice versa). Dat gaat dan ongeveer zo:

‘Pap, wanneer is de rapportbespreking?’

‘De week na de bekerfinale.’

‘Ok.’

Afgezien van het type jaar (in dit geval dus het niet-kalenderjaar), is het een beetje schimmig in welke seizoen we zijn beland. De weerkaart van Nederland strekt zich inmiddels uit tot st. Maarten en de andere Bovenwindse eilanden. Ook vallen zowel de temperaturen als de regenval in het Haagse buiten de historische normaalverdeling.

Regenval die trouwelijks een hoop schade kan veroorzaken. Dat merkte ik toen deze zomer ons riool werd vervangen en tijdens een hevige, nachtelijke hoosbui bleek dat de afwatering nog niet op het nieuwe riool was aangesloten. Het was hozen en dweilen geblazen. Inmiddels is alles weer aangesloten en hebben we ons opgemaakt voor een nieuw schooljaar.

Daar staat ons ook het nodige te wachten. Zoals bekend gaat meester Onbag per 1 januari met pensioen en is vorige week een advertentie met de vacature online gegaan. In de eerste helft van oktober vinden gesprekken plaats met potentiële kandidaten. Die gesprekken worden gevoerd door de BAC (Benoemingsadviescommissie), bestaande uit twee docenten, een ouderlid (ondergetekende) en de directeur P&O van de SCOH. We hebben met ouders uit de MZR en OR vóór de zomer input geleverd voor het profiel van de nieuwe directeur. Niet verrassend kwam daar een schaap met vijf poten uit; niet verrassend voor een school waar de lat behoorlijk hoog ligt voor docenten en leerlingen (en soms voor de ouders), en er veel op de rol staat: aandacht voor verdere professionalisering van het onderwijs, de digitale communicatie tussen docenten en ouders, en voor de wat langere termijn, de renovatie van ons schoolgebouw. Er wordt dus gezocht naar een man/vrouw die van wanten weet én elke dag de tijd neemt om de leerlingen bij de deur te begroeten.

Wat betreft de communicatie gaan we dit najaar een volgende stap maken door de introductie van Digiduif, een digitaal platform waarmee school en ouders helder en gericht met elkaar kunnen communiceren. Het platform heeft veel mogelijkheden en zal stapsgewijs worden geïntroduceerd om iedereen te laten wennen aan deze nieuwe wijze van communicatie.

Verder zijn we eind augustus gestart  met twee werkgroepen die op basis van de uitkomsten van de overblijfenquete, werken aan voorstellen die de tevredenheid over het huidige overblijfsyteem verder kunnen vergroten. Deze voorstellen zullen dit najaar worden gepresenteerd en aan de directie voorgelegd.

Al met al een jaar met voldoende  gebeurtenissen waarbij ik alle nieuwe (en door de wol geverfde) ouders en verzorgers van harte uitnodig om mee te blijven doen met allerhande activiteiten om ook dit niet-kalenderjaar tot een mooi jaar te maken.

Tot slot. Vanaf deze plek is een groot compliment op zijn plaats voor de schoolkrantredactie en degenen die hebben bijgedragen aan een geweldige schoolkrant die vlak voor de zomer op de mat viel. Waarvan acte.

Luuk van Luijk

Voorzitter MZR