Protocol Huiswerk

Met huiswerk wordt niet de extra oefenstof bedoeld die in gr. 3-4 wordt meegegeven.

 

Doelen:

Ons doel van het meegeven van huiswerk is:

 

 • Het leren plannen van tijd
 • Het trainen van zelfdiscipline
 • Het leren dragen van verantwoordelijkheid
 • Het leren hanteren van een agenda (vanaf groep 6 verplicht:start met gebruik basisagenda)

 

Uitgangspunten:

Huiswerk is niet bedoeld om datgene wat op school niet is afgemaakt, thuis af te maken. Normaal gesproken moet de leerstof van een schooljaar op school behandeld kunnen worden. Incidenteel wordt schoolwerk dat niet af is, kan wel meegegeven naar huis. Dit betreffen dan altijd taken waarvoor de leerling op school voldoende tijd heeft gehad, maar zijn/haar tijd daartoe onvoldoende benut heeft.

In overleg met ouders kan ook werk meegegeven worden als extra ondersteuning.

Het huiswerk moet door de leerlingen in principe zelfstandig kunnen worden verwerkt.

Bij het geven van huiswerk houden we rekening met de mogelijkheden van de leerlingen. We gaan er adaptief mee om.

 

Vanaf groep 5 geven wij de leerlingen structureel huiswerk mee.

 

Voor groep 5 en 6 houdt dit in:

Het leren van

 • De theorie van behandelde onderdelen van aardrijkskunde
 • De theorie van behandelde onderdelen van geschiedenis
 • De theorie van behandelde onderdelen van natuurkunde.

 

Voor groep 7 houdt dit in:

Het leren van

 • De theorie van behandelde onderdelen van aardrijkskunde
 • De theorie van behandelde onderdelen van geschiedenis
 • De theorie van behandelde onderdelen van natuuronderwijs
 • Les Leeslink
 • 1 blad redactiesommen

 

Voor groep 8 houdt dit in:

Het leren van;

 • De theorie van behandelde onderdelen van aardrijkskunde
 • De theorie van behandelde onderdelen van geschiedenis
 • De theorie van behandelde onderdelen van biologie
 • Les Leeslink
 • Huiswerk voor taal-spelling(eens in de twee weken)
 • Het maken van projectmatige taken in groepsverband.

 

Ook het maken van een werkstuk, het voorbereiden van een spreekbeurt of boekbespreking kan gezien worden als huiswerk.

In groep 5: boekbespreking

In groep 6: boekbespreking

In groep 7: spreekbeurt en werkstuk

In groep 8: spreekbeurt en werkstuk

Afspraken m.b.t. het huiswerk:

 • Over het algemeen geldt dat er niet meer dan één leervak per week wordt getoetst. De leerlingen weten een week van tevoren wat de te leren lesstof is.
 • Het “maakwerk” is één week van tevoren bekend.
 • Sancties in de vorm van straffen omdat huiswerk niet gedaan is, komen niet voor. De reden van het niet kunnen maken of leren wordt met de leerling besproken.
 • Met ouders wordt contact opgenomen, wanneer blijkt dat een leerling met bepaalde regelmaat het huiswerk niet voldoende gemaakt of geleerd heeft.

Planbord.

Werk wat leerlingen af moeten hebben of moeten leren, komt op planbord te staan.

Dit geldt in groep 6, 7 en 8

 

 

Gedragsregels gebruik social media

Met ingang van schooljaar 2014-2015 werken alle scholen van SCOH en alle peuterspeelzalen van SPCP met een richtlijn voor gebruik van sociale media. Deze gedragsregels kunt u hier bekijken. De gedragsregels gelden voor medewerkers van de school, voor de leerlingen van de school en voor de ouders van de kinderen van onze school of peuterspeelzaal. Om de gedragsregels zo goed mogelijk te laten werken, hebben wij ons Sociale Media 11-tal vastgesteld.

ONS 11-TAL
(zo zijn onze manieren)

 1. Wij leren onze kinderen omgaan met social media
 2. In onze uitingen zijn wij ambassadeurs van de school en de stichting
 3. Wij hanteren de gangbare fatsoensnormen in al onze uitingen
 4. Wij delen met anderen geen vertrouwelijke en persoonlijke informatie
 5. Wij denken twee keer na voordat wij berichten plaatsen
 6. Wij verspreiden positieve berichten op social media
 7. Wat wij berichten klopt met de missie van de school en de stichting
 8. Wij plaatsen zonder toestemming geen afbeeldingen van ouders, kinderen en leerkrachten op website en social media
 9. Wij stimuleren actief gebruik van social media
 10. Wij gebruiken social media om ons contact met ouders te versterken
 11. Wij vertrouwen elkaar in het juiste gebruik van social media