Peuterschool Oranje Nassau

Adres: Weissenbruchstraat 119
2596 GD Den Haag
Telefoon: 070-3280572
E-mail: ln.ho1537896048cs@ua1537896048ssane1537896048jnaro1537896048loohc1537896048sretu1537896048ep1537896048

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur en 12.00 tot 15.00 uur
Woensdagmiddag gesloten.

Inschrijven kan hier

Kiest u voor Peuterschool Oranje Nassau? Dan kiest u voor:

 • Een fijne plek om te spelen, ontmoeten en ontwikkelen
 • Een rijke en uitdagende leeromgeving
 • Een vaste groep vertrouwde gezichten
 • Aandacht voor ieder kind
 • Spelend leren
 • Buiten spelen
 • Spelaanbod wordt afgestemd op ontwikkeling van het kind
 • Doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar

Spelend leren

Op de peuterschool kunnen kinderen spelend leren. Ze ontdekken de wereld met andere kinderen uit de wijk en samen groeien ze naar de basisschool toe. Aan de hand van uitdagend speelmateriaal, het juiste aanbod en persoonlijke aandacht van kundige peuterleidsters, ontwikkelt uw kind zich van peuter tot kleuter. Spelenderwijs leert uw kind vaardigheden die van pas komen op de basisschool.

‘Mijn kleinzoon staat vaak al met zijn jasje aan om naar de peuterschool te gaan, zo kijkt hij er naar uit! Ik vind het ook heel leuk om hem te brengen, het is fijn om te zien hoe hij het hier naar zijn zin heeft.’

Groepen en thema’s

Bij Peuterschool Oranje Nassau is uw kind in goede handen. Uw kind kan er spelen met andere kinderen en wennen aan het naar school gaan. Er zijn vier groepen van maximaal 15 peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Met elkaar groeien ze naar de basisschool toe. Het programma ‘Puk en Ko’ dat we gebruiken, versterkt vooral de taalontwikkeling maar heeft ook aandacht voor andere aspecten van de ontwikkeling. Samen delen, samenspelen, de fijne en grove motoriek, tellen; alles komt aan bod.

We maken op de peuterschool veel gebruik van onze handpop Puk. Puk is dan ook net als één van de peuters; zij herkennen zich in de pop. Daardoor helpt Puk de kinderen bij het leren over verschillende onderwerpen. We werken aan de hand van wisselende thema’s.

Op de peuterschool wennen kinderen aan schoolse activiteiten. Spelen staat centraal, want kinderen die spelen zijn ontspannen, nieuwsgierig, inventief, betrokken en geconcentreerd.

Een dag bij ons

 • Ouders en peuters komen binnen
 • Eventueel samen met de ouders een spelletje of puzzel doen
 • Vrij spelen, verven, kleien of plakken
 • Opruimen
 • Liedjes zingen in de kring, muziek maken, spelletjes doen of dansen.
 • Plassen, handenwassen en aan tafel om fruit te eten en water te drinken.
 • Buiten spelen
 • Een middag ziet er hetzelfde uit, behalve dat we dan lunchen met de kinderen om 12.30 uur.

Contact met de ouders

We vinden het contact met de ouders heel belangrijk. Voor ouders is het in het begin vaak spannend om het kind naar de peuterschool te brengen, daar hebben we alle begrip voor. We zien de peuterschool en de ouders als partners in de ontwikkeling van het kind. Samen kunnen we uw peuter het beste geven. Kom gerust naar ons toe om vragen te stellen over opvoeding of ontwikkeling van uw kind. We helpen graag. Peuterschool Oranje Nassau heeft een internationaal karakter; kinderen komen uit alle delen van de wereld.

Van peuterschool naar basisschool

De peuterschool is bedoeld om de overstap naar groep 1 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, is het schoolgebouw al bekend. De lessen in groep 1 en 2 van de basisschool sluiten aan op de thema’s van de peuterschool. Zo wordt de stap naar de basisschool makkelijk. Bovendien komt uw kind in de kleutergroep vriendjes van de peuterschool tegen. Leidsters van de peuterschool en leerkrachten van de basisschool werken hecht samen waardoor uw kind zich snel thuis zal voelen op de basisschool.

Onderdeel van Basisschool Oranje Nassau

Peuterschool Oranje Nassau hoort bij de Haagse basisschool Oranje Nassau in de wijk Benoordenhout. De school biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Onder het motto ‘Spelenderwijs naar de basisschool’ starten kinderen als ze 2,5 jaar oud zijn op de peuterschool.

Onze school kenmerkt zich door een prettige open sfeer, waarbinnen vertrouwen, respect, geborgenheid en hoge kwaliteit van het onderwijs wordt nagestreefd. Uitgangspunt is: niet alleen kennis bijbrengen, maar ook leren over de zin en bestemming van het leven. Een harmonieuze sfeer op school creëren, waarbinnen iedere leerling zich thuis voelt, is waar team, ouders en leerlingen elke dag hard aan werken.

We hebben op onze school veel aandacht voor de individuele mogelijkheden van ieder kind. Daarbij letten we niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling.

We doen er alles aan om uit ieder kind te laten komen wat erin zit. We willen dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en op een fijne manier met elkaar omgaan en samen leren. Daartoe scheppen we een sfeer die veilig en vertrouwd is en waarbij ieder kind zich geaccepteerd voelt. We willen dat de kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor hetgeen zich op school en in de maatschappij afspeelt.

Meer informatie over de basisschool

Tarieven

Wat een peuterschool kost, hangt af van uw gezinssituatie. Klik hier als u snel wilt uit rekenen wat u gaat betalen.

Hoe vaak mag mijn kind komen?

Kinderen mogen twee dagdelen komen, peuters met een indicatie voor extra speelleertijd van het consultatiebureau mogen vier dagdelen komen. In het schema hieronder kunt u zien welke dagdelen Peuterschool Oranje Nassau geopend is en wanneer uw kind kan komen. U kunt als ouder één van de groepen kiezen. Het groene arrangement is bedoeld voor kinderen met een indicatie voor extra speelleertijd.

Meer lezen?

Alle informatie over Peuterschool Oranje Nassau vindt u hier:

Uit het inspectierapport van de GGD:

 • De groepsruimte is licht en ruim
 • Meerdere aantrekkelijk ingerichte speelhoeken
 • Ruime hoeveelheid speelmateriaal aanwezig

Kom gerust eens langs!

Wilt u komen kijken bij Peuterschool Oranje Nassau? U bent van harte welkom. Maak een afspraak via ln.ho1537896048cs@ua1537896048ssane1537896048jnaro1537896048loohc1537896048sretu1537896048ep1537896048 of loop eens binnen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen: 070-3280572.

U kunt ook het gratis informatiepakket aanvragen via deze link

Meld uw kind aan voor onze peuterschool

Peuterschool Oranje Nassau is 1 van de 22 peuterscholen van SCOH. Meer informatie over SCOH vindt u op www.scoh.nl.

 

 

 

Aanmelden bij de Oranje Nassau School

De schoolbesturen hebben met de gemeente nieuwe afspraken gemaakt over het aanmelden op basisscholen.

Ouders melden hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

 • Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
 • U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
 • Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

 • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.
 • Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen, leerlingen die op onze peuterspeelzaal zitten en leerlingen die in de wijk Benoordenhout wonen, voorrang. (zie verder info in de schoolgids)

Naar de peuterspeelzaal.

Als uw kind 2½ jaar is, mag het naar de peuterspeelzaal. Inschrijven voor de peuterspeelzaal kan bij de leidsters tijdens of direct na de speeluren.

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Voordat uw kind vier jaar wordt mag het, als het drie jaar en tien maanden jong is, maximaal vijf niet aaneengesloten dagdelen met het onderwijs op onze school kennismaken.

In een gesprek ontvangt u alle informatie om de start van de schoolloopbaan van uw kind goed te beginnen. Vast onderdeel is een rondleiding door de school. Bij de definitieve plaatsing wordt rekening gehouden met de op grond van de aanmeldingen gemaakte prognose. Blijkt dat op grond van de uiteindelijke instroom de prognose bijgesteld moet worden, doordat niet alle geplaatste leerlingen daadwerkelijk onderwijs aan onze school gaan volgen, dan behoudt de school zich het recht voor de plaatsing ongedaan te maken. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Meer informatie over aanmelden en toelating vindt u in de schoolgids die hier te downloaden is.

Download hier uw aanmeldingsformulier (als pdf file)

Aanmeldformulier ONS