Blog van de MZR-voorzitter: Op de rol

Na een bijzonder geslaagd Pleinfeest, waar het zonnige weer naadloos samenviel met het thema – staat er de komende tijd van alles op de rol. Het meest belangwekkende is zonder meer het aanstaande vertrek per 1 januari ’18 van onze directeur, mijnheer Onbag.

Alle kinderen kennen hem van zijn vaste standplaats bij de ingang elke ochtend, alle ouders kennen hem in ieder geval van de tijd die hij neemt bij de introductie van de school. Zelf heb ik hem de afgelopen jaren vaker van dichtbij meegemaakt als voorzitter van de medezeggenschapsraad, en dat maakt zijn vertrek en de wervingsprocedure voor zijn opvolger voor mij persoonlijk extra bijzonder.
De werving en selectie van de nieuwe directeur zal worden begeleid vanuit de SCOH, de stichting waar de Oranje Nassauschool deel van uitmaakt. Samen met vertegenwoordigers uit de docent- en oudergeleding wordt komende maand een profiel opgesteld voor een nieuwe directeur. Met leden van de medezeggenschapsraad (MZR) en de Ouderraad hebben wij ons als ouders recent gebogen over het profiel van de nieuwe directeur: wat vinden wij belangrijk om in het profiel op te nemen? Kort samengevat zoeken wij het schaap met de vijf poten – net als alle scholen in Nederland overigens.
Nadat het profiel is vastgesteld en gepuliceerd, wordt na de zomer een aantal kandidaten geselecteerd voor een gesprek met de selectiecommissie. Die commissie bestaat uit een aantal leden van het ONS-team, een vertegenwoordiger vanuit de MZR en een vertegenwoordiger van de SCOH. De commissie zal op basis van de brieven, cv’s en gesprekken een voordracht doen aan de bestuursvoorzitter van de SCOH die vervolgens zijn voornemen tot benoeming voor advies voorlegt aan de MZR. Indien de MZR positief adviseert, wordt de nieuwe directeur benoemd door de bestuursvoorzitter en kan hij/zij naar verwachting per 1 januari 2018 aan de slag.
Verder heeft de MZR eind mei een gesprek gehad met SCOH-bestuursvoorzitter Gerard van Drielen, die in zijn ronde langs stichtingsscholen ook de ONS bezocht. Hij heeft ons bijgepraat over actuele ontwikkelingen zoals het ICT-beleid van de SCOH waar komend jaar een aantal stichtingsbrede sessies over wordt georganiseerd, het professionaliseringstraject ‘De betere basisschool’ waar ook het team van de ONS aan deelneemt, en de geplande renovatie van onze school rond 2020. Met betrekking tot dat laatste punt zullen we bij de werving van een nieuwe directeur ook vragen naar ervaring/affiniteit bij het begeleiden van dergelijke ingrijpende trajecten.
Tot slot hebben OR en MZR gezamenlijk de vragenlijsten geanalyseerd van de overblijfenquete en deze omgezet in een presentatie die komende woensdag 7 juni wordt gedeeld met alle ouders. Zoals in de uitnodiging gemeld, heeft de enquete enerzijds uitgewezen dat 75% het huidige systeem als voldoende/goed beoordeelt, maar geeft de enquete volgens de OR, MZR en directie anderzijds aanleiding om binnen het bestaande systeem te zoeken naar verbeteringen van de huidige regeling. Samen met de ouders en de directie willen we de komende maanden bezien hoe we de verschillende wensen en behoeften beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Dat wordt geen sinecure maar is wel nodig om voldoende draagvlak te behouden voor de overblijf.
Vergeleken met de ontwikkelingen in de rest van Nederland, laat staan de wereld, is de bovenstaande agenda redelijk overzichtelijk. Maar ook hier geldt dat wij als MZR en OR gebaat zijn bij input en betrokkenheid van ouders en verzorgers. Het gaat ergens over dus laat u informeren en neem deel aan het gesprek.
Ik wens iedereen een goede laatste maand toe zodat we met een schone lei aan een welverdiende vakantie kunnen beginnen.

Luuk van Luijk
Voorzitter MZR