Volvo Ocean Race ‘Bouw je bootje’

Voor het eerst in de 45-jarige geschiedenis van de Volvo Ocean Race was de finish van dit spektakel dit jaar in Scheveningen. En terwijl de volwassen zeilers de woeste golven van de oceanen trotseerden, werkten de kinderen van groep 6 van de Oranje Nassauschool in een Scheveningse sporthal keihard aan hun eigen boten.


Onder de onvermoeibare leiding van meester Henk, juf Jannie en op de achtergrond meester (kapitein) Witmus werden in een geweldig tempo vier boten uit het niets in elkaar getimmerd. Ploegen jongens en meisjes wisselden elkaar soepeltjes af. Er werd gezaagd, getimmerd, gelijmd, geverfd en gelakt dat het een lieve lust was. De kleren werden er niet schoner op, de handen evenmin. Bij thuiskomst ’s avonds ging het gesprek nog louter over spanten, verzinkboren, schuurpapier en de ingewikkelde berekeningen die nodig waren om alles precies op maat te krijgen.

Maar het resultaat mocht er zijn: al die inspanningen van het hele team leidden er toe dat er aan het eind van de week vier prachtige, zeewaardige boten waren gebouwd. Woensdag 27 juni was de grote dag dat ze eindelijk te water zijn gelaten. De albatros Wisdom, de mascotte van de race, keek tevreden toe. Goede vaart allemaal, jongens!

Blog van de MZR

Oranje

U hebt er even op moeten wachten maar hier istie: de WK-blog. Want we zijn begonnen en de bal rolt weer. Nu ja, ‘we’, eigenlijk is de rest van de wereld een betere beschrijving (en voor degenen die afhaken bij het onderwerp voetbal: in Rusland wordt momenteel het WK-voetbal gespeeld waar het Nederlands (mannen)elftal zich niet voor wist te
kwalificeren). En dat was wel even wennen na een tweede respectievelijk derde plaats bij de laatste twee toernooien.
Enfin, het voordeel is wel, dat je met een wat andere blik naar zo’n happening kijkt.
Omdat je het toernooi niet met een louter Oranje-bril gadeslaat, zie je bijvoorbeeld hoeveel geweldige voetballers er in Nederland spelen – zij het – helaas – voor een ander land.
Ook is elke wedstrijd een feestje want het maakt eigenlijk niet uit wie er wint, terwijl na elke matige wedstrijd van Oranje zowel de nationale welvaart als het nationale welzijn in kleine inzinking kent. Ergo, elke verandering biedt nieuwe perspectieven.
Dat geldt ook voor ondergetekende die na 4,5 jaar de voorzittershamer (dat klinkt overigens ernstiger dan het is) heeft overgedragen aan Michiel Gorsse. Als secretaris ben je op een andere manier bezig met de MZR dan als voorzitter, en dat geeft ook weer een ander perspectief. En het voelt alsof Michiel nog nooit iets anders heeft gedaan. Win-win dus.
En de verandering geldt uiteraard ook voor onze school waar sinds 1 januari onze nieuwe directeur Louise Kortman aan de slag is gegaan. Zowel als ouder en als lid van de MZR is mij dat niet ontgaan. Er is inmiddels een flink aantal initiatieven ontplooid waar we als school al enige tijd mee aan de slag waren of moesten gaan, die de directie samen met het team, de MZR, OR en andere ouders actief heeft opgepakt. De MZR heeft inmiddels een voorstel ontvangen waar in samenhang de onderwijsambities voor de school staan gepresenteerd. Daarbij is ook een slag gemaakt met de begroting en de budgetten die via de ouderbijdragen worden geïnd.
Er liggen op een school ook altijd dossiers die al enige tijd lopen zoals de overblijf. Daar is recent een ouderavond voor georganiseerd die werd bezocht door zo’n 25 ouders, en waar alle varianten die de twee werkgroepen hadden opgesteld, nog eens de revue passeerden. In overleg met de MZR en OR is afgesproken dat de directeur alle input
benut om na de zomer een concreet voorstel aan de MZR voor te leggen. Dat voorstel zal vooraf ter informatie aan alle ouders worden toegestuurd, zodat iedereen zijn/haar reactie aan de MZR kan meegeven die uiteindelijk instemmingsrecht heeft over het
overblijfvoorstel van de directeur.
Het gehele traject dat in april vorig jaar is gestart, heeft wat mij betreft in ieder geval twee inzichten opgeleverd:
a) er is een doorontwikkeling/professionalisering nodig van het huidige systeem, waarbij we naast de noodzakelijke veiligheid, de ouderbetrokkenheid zo goed mogelijk een plek willen blijven geven, en
b) er bestaat geen overblijfsysteem dat aan de wensen en behoeften van álle ouders tegemoet zal kunnen komen. Daar zullen we dus uiteindelijk een keuze in moeten maken.
Het maken van keuzes gebeurt ook op andere vlakken zoals de invulling van de Engelse les die vanaf volgend jaar anders gaat worden ingericht, of de wijze waarop de conciërgeondersteuning van de school is georganiseerd. Soms leidt dat tot vragen bij ouders die daarvoor altijd terecht kunnen bij de directeur, maar ook bij leden van de
MZR. En ook hier geldt, elke verandering biedt nieuwe perspectieven, en dat is na 26 jaar ook goed voor een school. De directeur heeft aangegeven dat zij vóór de zomer nog een aantal informele momenten wil organiseren met ouders om haar ervaringen te delen
van haar eerste halfjaar op onze school. Dat lijkt mij een mooie afsluiting van een jaar waarin veel werk is verzet, en veel mooie dingen zijn bereikt.
Ik wens u alvast een goede voortzetting van wat al een mooie zomer is , een prettige vakantie en een goed Oranje-gevoel – ook al doen we deze keer dan niet mee.

Luuk van Luijk
secretaris MZR

Deelname ONS aan scholenprogramma Volvo Ocean Race

De Volvo Ocean Race is de langste en zwaarste zeilrace ter wereld. In juni 2018 eindigt deze legendarische race voor het eerst in de historie in Nederland. Na 46.000 gezeilde zeemijlen is Den Haag de ultieme bestemming!

De Oranje Nassauschool participeert in dit enorm gave evenement. Een aantal groepen neemt namelijk deel aan het scholenprogramma “Proef de Zee”. Leerlingen worden via verschillende invalshoeken uitgedaagd tot het stellen van vragen en het doen van onderzoek.  Er is onder meer aandacht voor de strijd tegen plastic soep. Zie bijgaande video voor een impressie.

Video Volvo Ocean Race

 

Duinenmars Zondag 8 april 2018

De ONS doet ook dit jaar weer mee aan de Duinenmars

Vorig jaar was het een succes, bijna 100 kinderen en begeleiders liepen toen met plezier mee. Ook dit jaar hopen we op mooie aantallen, het is tenslotte de gezelligste wandeltocht in Den Haag!

De kinderen kunnen meedoen aan de 5 of 10 km. De kleuters en de groepen 3, 4 en 5 moeten meewandelen onder begeleiding (papa, mama, opa, oma, oom, tante, enz). Het parcours is ook geschikt voor wandelwagens en de hond mag ook mee.

Kosten:

3,50 euro per wandelaar, inclusief medaille of cijfer

2,50 euro per wandelaar, zonder medaille of cijfer (begeleider)

MEEDOEN?

Vul het strookje in en geef het aan meester Witmus. Graag in een gesloten envelop met het juiste bedrag. De inschrijving sluit donderdag 29 maart ná 15:00uur.

VERZAMELEN: ZONDAG 8 APRIL TUSSEN 10.45 en 11:00 UUR

op het grote parkeerterrein aan de Machiel Vrijenhoeklaan te Kijkduin bij de ONS stand, te herkennen aan de grote oranje ballon en de gezellige sfeer.

Vertrek op tijd i.v.m. de drukte. Met bus 23 (vanaf centraal station) is de locatie ook goed te bereiken. Parkeren is namelijk lastig.

De ouderraad wenst u vast een prettige wandeling!

CPC een groot succes

De regen mocht de pret niet drukken!

De kinderen van de Oranje Nassauschool trokken zich deze ochtend niets aan van de gestage regenval.

De opkomst was super. Een heus modderpad leidde naar de gezellige ONS stand met koffie/thee/limonade en lekkers erbij.

Een prima plek voor ouders en kinderen om zich voor te bereiden op de loop.

Op alle afstanden werden fantastische prestaties geleverd. Het was wederom een groot succes!

Veel dank voor de geweldige organisatie.

Volgend jaar staat de ONS weer aan de start van de mooiste stratenloop van Nederland!

Kerstdiner en afscheidsborrel meester Onbag

Wat hebben alle kinderen genoten van het Kerstdiner. ’s Avonds in het donker naar school, dat is best bijzonder en ook een beetje spannend. Vooral voor de jongere kinderen. Heel veel lichtjes, mooie gedekte tafels, en alle klasgenoten in hun mooiste Kerst outfits. En dan genieten van alle lekkere hapjes en kinderchampagne!

Niet alleen in de klassen was het feest. Op het plein was er een gezellige Kerstborrel met stamppot georganiseerd door de Ouderraad. Dit jaar extra bijzonder, vanwege het afscheid van meester Onbag. Er werd gespeecht, er werden cadeaus uitgereikt en het geheel werd muzikaal opgeluisterd door leerlingen. Meester Onbag, namens alle ouders, een heel fijn pensioen toegewenst!

 

Sinterklaas

Sinterklaas kreeg gisteren een warm welkom op de Oranje Nassauschool. Het was een spannende en gezellige ochtend. De oudere groepen verrastten elkaar met mooie surprises.

 

Rommelpiet

Ook in groep 6 is de Rommelpiet flink bezig geweest. Na het driftig opruimen van de gemaakte rommel door Rommelpiet, hebben de kinderen op de 1ste en 2de verdieping gezocht naar 34 letters. Met de letters moest een zin gemaakt worden. Dat ging heel snel met 29 fanatieke kinderen.
Tot slot hebben de kinderen, na een aantal aanwijzingen, de traktatie gevonden op het systeemplafond.

Groetjes van groep 6

City-Pier-City 2018

City-Pier-City Stratenloop

Zondag 11 maart 2018

Doe mee aan de 44ste City-Pier-City Loop voor scholieren. Op zondag 11 maart 2018 is het namelijk weer zover. Dan staat heel Den Haag in het teken van de grootste, leukste en gezelligste stratenloop van heel Nederland.

Uw kind kan zich inschrijven voor de onderstaande afstanden tegen gereduceerd tarief via de school. De tijden, afstanden en prijzen zijn als volgt:

9.30 uur           1 km            Ernst & Bobbie kinderloop (tot 10 jaar)                                                  € 3,00

Een coach startnummer voor de 1 km                                                                                                  € 3,50   (maximaal 1 nummer per deelnemer)

10.30 uur         2,5 km         Jeugdloop (advies CPC vanaf 8 t/m 12 j.)                                               € 4,00

Een coach startnummer voor de 2,5 km                                                                                              € 3,50     (maximaal 1 nummer per deelnemer)

11.00 uur          5 km             Loop Den Haag                                                                                         € 8,00

Alleen voor leerlingen die al 12 jaar zijn, of in groep 7/8 zitten.                                                                     Ouders moeten toestemming geven!!!!

Ouders en begeleiders bij de Scholenloop 1 km en 2,5 km zijn verplicht om een coach startnummer te dragen. Bij de 5 km zijn er geen coach startnummers beschikbaar. Als begeleider bij de 5 km dient u ook een startnummer (€ 13,00 per stuk) te kopen. Overigens is er ook dit jaar weer een tijdsregistratie voor de 5 km.

Deelnemers met een coach nummer hebben bij de 1 km 2,5 km géén recht op een drankje en een medaille!!!

Let op: Zonder startnummer krijgt men géén toegang tot het parcours!

Geef je op via onderstaand deelnemersstrookje en wel liefst vóór 22 december! Het kan alleen worden afgehandeld wanneer er direct (graag gepast) betaald wordt.

Meer informatie over de CPC loop kunt u vinden op de website www.nncpcloopdenhaag.nl

Alle deelnemers krijgen t.z.t. meer informatie over hoe de dag voor de loper(tje)s eruit zal zien.

Met sportieve groeten,

De Sport- en Cultuurcommissie.

—————————————————————————————————————–

Deelnemersstrookje CPC loop 2018

Inleveren vóór 22 december 2017 bij meester Witmus

 

NAAM:………………………………………. GEB. DATUM:..…-..….-………GROEP:……

AFSTAND:                  

  • 1 km Kinderloop                                  € 3,00
  • Coachnummer 1 km                          € 3,50
  • 2,5 km Jeugdloop                                € 4,00
  • Coachnummer 2,5 km (max 1 nr.)   € 3,50
  • 5 km Westloop                                     € 8,00
  • 5 km Westloop begeleider                 €13,00

 

Handtekening ouder   ……………………………………

VakantiepasClub Herfstvakantie

herfstvakantie

 

Goed nieuws voor iedereen die zin heeft in de herfstvakantie! Alle toffe activiteiten van de VakantiepasClub staan vanaf nu online. De makers van de ZomervakantiePas hebben ook deze herfstvakantie weer een aanbod samengesteld met allerlei bijzondere activiteiten met korting. Beklim samen bijvoorbeeld de Haagse Toren voor een fantastisch uitzicht of geef uw kind op voor een lekkere kookworkshop. Deze en meer activiteiten zijn te vinden op  www.vakantiepas.nl!

Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl