Aanmelden bij de Oranje Nassau School

De schoolbesturen hebben met de gemeente nieuwe afspraken gemaakt over het aanmelden op basisscholen.

Ouders melden hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

  • Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
  • U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
  • Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

  • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.
  • Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen, leerlingen die op onze peuterspeelzaal zitten en leerlingen die in de wijk Benoordenhout wonen, voorrang. (zie verder info in de schoolgids)

Naar de peuterspeelzaal.

Als uw kind 2½ jaar is, mag het naar de peuterspeelzaal. Inschrijven voor de peuterspeelzaal kan bij de leidsters tijdens of direct na de speeluren.

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Voordat uw kind vier jaar wordt mag het, als het drie jaar en tien maanden jong is, maximaal vijf niet aaneengesloten dagdelen met het onderwijs op onze school kennismaken.

In een gesprek ontvangt u alle informatie om de start van de schoolloopbaan van uw kind goed te beginnen. Vast onderdeel is een rondleiding door de school. Bij de definitieve plaatsing wordt rekening gehouden met de op grond van de aanmeldingen gemaakte prognose. Blijkt dat op grond van de uiteindelijke instroom de prognose bijgesteld moet worden, doordat niet alle geplaatste leerlingen daadwerkelijk onderwijs aan onze school gaan volgen, dan behoudt de school zich het recht voor de plaatsing ongedaan te maken. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Meer informatie over aanmelden en toelating vindt u in de schoolgids die hier te downloaden is.

Download hier uw aanmeldingsformulier (als pdf file)

Aanmeldformulier ONS