Ouderraad ONS

De ouderraad heeft een belangrijke rol binnen de school. Het gaat daarbij om ondersteuning en uitvoering van schoolse- en buitenschoolse activiteiten. Tevens wordt het overblijven vanuit deze club enthousiaste ouders gecoördineerd.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

– Yvonne Marquenie, voorzitter
– Madelief Hohé, secretaris ln.hd1539721461sno@r1539721461o1539721461
– Frederik Barthel, penningmeester
– Marloes Krouwel, overblijfcoördinator
– Patricia Verdoes en Madelief Hohé , activiteitencommissie
– Yvonne Marquenie en Marjan van Bergen, coördinatoren communicatie/website/email: communicatie

Wij vinden betrokkenheid bij en een goede communicatie met de andere ouders op school van groot belang. Onze kinderen brengen toch een groot gedeelte van hun tijd door op school en worden voor een groot gedeelte ook gevormd door de zaken die ze op school meemaken.

Indien de ouders of de kinderen zaken van belang vinden is het goed om deze aan te orde te stellen. Natuurlijk zijn de leerkrachten en de directeur, Louise Kortman, het eerste aanspreekpunt met vragen of opmerkingen.

Daarnaast is het goed om te weten dat de leden van de ouderraad, net als de leden van de medezeggenschapsraad altijd te benaderen zijn met vragen over bovenstaande of andere activiteiten.

Jaarverslag ouderraad 2014-2015 (Jaarverslag Ouderraad 2016-2017 volgt spoedig)