BLOG van de MZR Voorzitter: Dorp en Welkom

Dorp

Na 27 jaar trouwe dienst verlaat Edwin Onbag, beter bekend als meester Onbag, de Oranje Nassau School. Zijn vertrek brengt een zeker gevoel van melancholie met zich, in die zin dat met zijn vertrek een tijdperk wordt afgesloten. Er is in die 27 jaar veel veranderd, en overigens nog veel meer sinds ik zelf de lagere school – voor de jongeren onder ons: zo heette vroeger de basisschool – bezocht.

Voor mij was Edwin, samen met de oude, grote bomen op het schoolplein, een niet onbelangrijke reden om te kiezen voor deze school. Waar de bomen samen met het gebouw appelleerden aan de geborgenheid van het schoolplein dat ik zelf heb gekend, maakte het kennismakingsgesprek met Edwin indruk door de warme en verbindende wijze waarop hij met je sprak. Je voelde je welkom op de school.

Daar kwam bij dat de schoolresultaten van de onderwijsinspectie er niet om logen; en dat was een prettige en niet geheel onbelangrijke bijkomstigheid. En hoewel aanleg en omgeving ook een handje helpen, is er in al die jaren ook iemand geweest die een goede hand heeft gehad in het aanstellen van betrokken en deskundige docenten die onze kinderen wegwijs maken in deze wondere wereld.

27 jaar geldt tegenwoordig als een eeuwigheid, en in die zin is het óók de afsluiting van een tijdperk. Er zijn nauwelijks nog mensen die zo een lange tijd op eenzelfde plek aan het werk zijn. Een periode van vijf tot tien jaar is tegenwoordig een meer gangbare duur. Het aardige van die kortere tijdspanne is dat je je kunt verwonderen over  je nieuwe werkomgeving hetgeen nieuwe inzichten met zich brengt voor alle betrokkenen. Desalniettemin heb ik ervaren dat ook het hebben van institutioneel geheugen waardevol is voor een organisatie; mensen die het DNA van een organisatie doorleefd kunnen uitdragen.  En in het DNA van onze school zit een grote betrokkenheid van ouders bij allerhande activiteiten binnen en buiten schooltijd, waaronder de onderwijskundige drieëenheid ‘lezen, luizen, en overblijf.’

It takes a village to raise a child’ zegt een Afrikaanse uitdrukking die onderstreept dat de school een gemeenschap is waarin wij allen een verantwoordelijkheid hebben om onze kinderen bagage mee te geven voor een waardevol leven. En dat is waar Edwin de afgelopen 27 jaar als dorpshoofd sturing aan heeft gegeven, en daar mag hij trots op zijn.

Want, bondscoach zijn van 16 miljoen Nederlanders mag dan niet meevallen, het is een peulenschil in vergelijking met het zijn van basisschooldirecteur in deze tijden.

Rest mij op deze plaats Edwin van harte te bedanken voor het inzetten van zijn talenten voor de Oranje Nassauschool, en ik wens hem een mooie en gezonde voortzetting van het leven na de ONS.

 

Welkom

Als eerste wil ik een ieder van ONS een bijzonder voorspoedig en gezond 2018 toewensen, in het werk, privé en niet in de laatste plaats op school. En wat dat laatste betreft, begint het jaar op maandag 8 januari op een heel bijzonder wijze met de start van onze nieuwe directeur, Louise Kortman-De Wit. Op deze plaats wens ik haar, namens iedereen die betrokken is bij onze school, veel succes toe en een heel plezierige tijd bij de ONS. Het is inmiddels een soort van traditie aan het worden dat de directeur van de ONS minimaal 25 jaar aanblijft, dus we zullen, na de start in dit Olympische jaar, zien of er nieuwe records gebroken gaan worden…

We kunnen als school terugkijken op een mooi kalenderjaar, met het afscheid van meester Onbag in de week voor de kerstvakantie als fraai slotakkoord. Op verschillende momenten heeft iedereen hem de hand kunnen schudden en hem het beste kunnen wensen voor het leven na de ONS. In het afscheidsboek is het blog Dorp opgenomen dat ik vanuit de MZR had geschreven. Dat verhaal is als aparte blog te vinden op de website.

Ik kijk uit naar een mooie start met een nieuwe directeur, en per 1 maart een nieuwe voorzitter van de Medezeggenschapsraad, Michiel Gorsse.

We houden u op de hoogte.

Luuk van Luijk, Voorzitter MZR

 

Kerstdiner en afscheidsborrel meester Onbag

Wat hebben alle kinderen genoten van het Kerstdiner. ’s Avonds in het donker naar school, dat is best bijzonder en ook een beetje spannend. Vooral voor de jongere kinderen. Heel veel lichtjes, mooie gedekte tafels, en alle klasgenoten in hun mooiste Kerst outfits. En dan genieten van alle lekkere hapjes en kinderchampagne!

Niet alleen in de klassen was het feest. Op het plein was er een gezellige Kerstborrel met stamppot georganiseerd door de Ouderraad. Dit jaar extra bijzonder, vanwege het afscheid van meester Onbag. Er werd gespeecht, er werden cadeaus uitgereikt en het geheel werd muzikaal opgeluisterd door leerlingen. Meester Onbag, namens alle ouders, een heel fijn pensioen toegewenst!

 

Sinterklaas

Sinterklaas kreeg gisteren een warm welkom op de Oranje Nassauschool. Het was een spannende en gezellige ochtend. De oudere groepen verrastten elkaar met mooie surprises.

 

Rommelpiet

Ook in groep 6 is de Rommelpiet flink bezig geweest. Na het driftig opruimen van de gemaakte rommel door Rommelpiet, hebben de kinderen op de 1ste en 2de verdieping gezocht naar 34 letters. Met de letters moest een zin gemaakt worden. Dat ging heel snel met 29 fanatieke kinderen.
Tot slot hebben de kinderen, na een aantal aanwijzingen, de traktatie gevonden op het systeemplafond.

Groetjes van groep 6

City-Pier-City 2018

City-Pier-City Stratenloop

Zondag 11 maart 2018

Doe mee aan de 44ste City-Pier-City Loop voor scholieren. Op zondag 11 maart 2018 is het namelijk weer zover. Dan staat heel Den Haag in het teken van de grootste, leukste en gezelligste stratenloop van heel Nederland.

Uw kind kan zich inschrijven voor de onderstaande afstanden tegen gereduceerd tarief via de school. De tijden, afstanden en prijzen zijn als volgt:

9.30 uur           1 km            Ernst & Bobbie kinderloop (tot 10 jaar)                                                  € 3,00

Een coach startnummer voor de 1 km                                                                                                  € 3,50   (maximaal 1 nummer per deelnemer)

10.30 uur         2,5 km         Jeugdloop (advies CPC vanaf 8 t/m 12 j.)                                               € 4,00

Een coach startnummer voor de 2,5 km                                                                                              € 3,50     (maximaal 1 nummer per deelnemer)

11.00 uur          5 km             Loop Den Haag                                                                                         € 8,00

Alleen voor leerlingen die al 12 jaar zijn, of in groep 7/8 zitten.                                                                     Ouders moeten toestemming geven!!!!

Ouders en begeleiders bij de Scholenloop 1 km en 2,5 km zijn verplicht om een coach startnummer te dragen. Bij de 5 km zijn er geen coach startnummers beschikbaar. Als begeleider bij de 5 km dient u ook een startnummer (€ 13,00 per stuk) te kopen. Overigens is er ook dit jaar weer een tijdsregistratie voor de 5 km.

Deelnemers met een coach nummer hebben bij de 1 km 2,5 km géén recht op een drankje en een medaille!!!

Let op: Zonder startnummer krijgt men géén toegang tot het parcours!

Geef je op via onderstaand deelnemersstrookje en wel liefst vóór 22 december! Het kan alleen worden afgehandeld wanneer er direct (graag gepast) betaald wordt.

Meer informatie over de CPC loop kunt u vinden op de website www.nncpcloopdenhaag.nl

Alle deelnemers krijgen t.z.t. meer informatie over hoe de dag voor de loper(tje)s eruit zal zien.

Met sportieve groeten,

De Sport- en Cultuurcommissie.

—————————————————————————————————————–

Deelnemersstrookje CPC loop 2018

Inleveren vóór 22 december 2017 bij meester Witmus

 

NAAM:………………………………………. GEB. DATUM:..…-..….-………GROEP:……

AFSTAND:                  

  • 1 km Kinderloop                                  € 3,00
  • Coachnummer 1 km                          € 3,50
  • 2,5 km Jeugdloop                                € 4,00
  • Coachnummer 2,5 km (max 1 nr.)   € 3,50
  • 5 km Westloop                                     € 8,00
  • 5 km Westloop begeleider                 €13,00

 

Handtekening ouder   ……………………………………

VakantiepasClub Herfstvakantie

herfstvakantie

 

Goed nieuws voor iedereen die zin heeft in de herfstvakantie! Alle toffe activiteiten van de VakantiepasClub staan vanaf nu online. De makers van de ZomervakantiePas hebben ook deze herfstvakantie weer een aanbod samengesteld met allerlei bijzondere activiteiten met korting. Beklim samen bijvoorbeeld de Haagse Toren voor een fantastisch uitzicht of geef uw kind op voor een lekkere kookworkshop. Deze en meer activiteiten zijn te vinden op  www.vakantiepas.nl!

Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

 

 

 

Blog van de MZR-voorzitter: Niet-kalenderjaar

Eigenlijk zijn er twee soorten jaren. De eerste soort is het kalenderjaar waar veel mensen in hun werkzame leven mee te maken hebben als er jaarverslagen, werkplannen en budgeten moeten worden aangeleverd.

De ander soort is het ‘niet-kalenderjaar’, dat onder meer wordt gebruikt in het onderwijs en de sport. Alle harmonisatie ten spijt, is dit onderscheid een blijvertje.  En bij ons thuis is het wel zo overzichtelijk dat de school afloopt op het moment dat we niet meer met ons bord op schoot voor de tv hoeven te zitten (en vice versa). Dat gaat dan ongeveer zo:

‘Pap, wanneer is de rapportbespreking?’

‘De week na de bekerfinale.’

‘Ok.’

Afgezien van het type jaar (in dit geval dus het niet-kalenderjaar), is het een beetje schimmig in welke seizoen we zijn beland. De weerkaart van Nederland strekt zich inmiddels uit tot st. Maarten en de andere Bovenwindse eilanden. Ook vallen zowel de temperaturen als de regenval in het Haagse buiten de historische normaalverdeling.

Regenval die trouwelijks een hoop schade kan veroorzaken. Dat merkte ik toen deze zomer ons riool werd vervangen en tijdens een hevige, nachtelijke hoosbui bleek dat de afwatering nog niet op het nieuwe riool was aangesloten. Het was hozen en dweilen geblazen. Inmiddels is alles weer aangesloten en hebben we ons opgemaakt voor een nieuw schooljaar.

Daar staat ons ook het nodige te wachten. Zoals bekend gaat meester Onbag per 1 januari met pensioen en is vorige week een advertentie met de vacature online gegaan. In de eerste helft van oktober vinden gesprekken plaats met potentiële kandidaten. Die gesprekken worden gevoerd door de BAC (Benoemingsadviescommissie), bestaande uit twee docenten, een ouderlid (ondergetekende) en de directeur P&O van de SCOH. We hebben met ouders uit de MZR en OR vóór de zomer input geleverd voor het profiel van de nieuwe directeur. Niet verrassend kwam daar een schaap met vijf poten uit; niet verrassend voor een school waar de lat behoorlijk hoog ligt voor docenten en leerlingen (en soms voor de ouders), en er veel op de rol staat: aandacht voor verdere professionalisering van het onderwijs, de digitale communicatie tussen docenten en ouders, en voor de wat langere termijn, de renovatie van ons schoolgebouw. Er wordt dus gezocht naar een man/vrouw die van wanten weet én elke dag de tijd neemt om de leerlingen bij de deur te begroeten.

Wat betreft de communicatie gaan we dit najaar een volgende stap maken door de introductie van Digiduif, een digitaal platform waarmee school en ouders helder en gericht met elkaar kunnen communiceren. Het platform heeft veel mogelijkheden en zal stapsgewijs worden geïntroduceerd om iedereen te laten wennen aan deze nieuwe wijze van communicatie.

Verder zijn we eind augustus gestart  met twee werkgroepen die op basis van de uitkomsten van de overblijfenquete, werken aan voorstellen die de tevredenheid over het huidige overblijfsyteem verder kunnen vergroten. Deze voorstellen zullen dit najaar worden gepresenteerd en aan de directie voorgelegd.

Al met al een jaar met voldoende  gebeurtenissen waarbij ik alle nieuwe (en door de wol geverfde) ouders en verzorgers van harte uitnodig om mee te blijven doen met allerhande activiteiten om ook dit niet-kalenderjaar tot een mooi jaar te maken.

Tot slot. Vanaf deze plek is een groot compliment op zijn plaats voor de schoolkrantredactie en degenen die hebben bijgedragen aan een geweldige schoolkrant die vlak voor de zomer op de mat viel. Waarvan acte.

Luuk van Luijk

Voorzitter MZR

Heyyy!!!

Heyyy, wij zijn Cindy en Cinthia!
Oh, wacht Ciska hoort er ook nog bij…
Wij zijn een drieling, om precies te zijn DE drieling.
We zijn super goed in hockey en zijn ook nationaal kampioen hockey geworden!
Wij (Cindy en Cinthia) zijn niet zo dol op Ciska, ze is zo anders dan wij!
Wij zijn helemaal geweldig en zij is een beetje, tja… een buitenbeentje.
Zij wordt altijd verliefd op de raarste vogels!
We zijn erg verliefd op Surfer Dude, Nederlands kampioen kitesurfen!
Oja, en we zijn super rijk!! We hebben hele rijke, lieve ouders, want ze geven ons geld…
Speciale dank aan Anne-Fleur van Westelaken (onze moeder) en Jaap Jan van Westelaken (onze vader)

Cinthia van Westelaken (wordt gespeeld door) Frederique Patijn
Cindy van Westelaken (wordt gespeeld door) Julia Hemels
Ciska van Westelaken (wordt gespeld door) Romi Bottemanne

10. drieling